Montáž a zprovoznění

V první fázi montáže je povolána naše „střešní parta“, která provede instalaci panelů na střechu. Součástí týmu je vyučený pokrývač, který na místě zajistí, aby bylo postupováno tak, že nedojde k poškození střechy a bude zajištěno bezpečí všech pracujících osob.

Následují elektroinstalační práce, úprava elektroměrového rozvaděče, montáž střídače a baterií, napojení na domovní rozvaděč a finální nastavení systému a jeho oživení.

V této finální fázi zbývá jen výměna elektroměru a umožnění prvního paralelního připojení k distribuční soustavě. Až po těchto úkonech vystavíme konečnou fakturu.

Podpora a servis

Z praxe dobře víme, že informací při předání je mnoho, jsou poměrně odborné a není snadné si je zapamatovat. Pokud Vám něco vypadne z paměti, určitě Vám rádi poradíme po telefonu, nebo se zastavíme osobně. Pro nás je každý vyřešený problém cennou zkušeností pro další práci.

Pravidelné profylaktické prohlídky Vaší elektrárny jsou nejen předepsány, ale určitě je vřele doporučujeme. Elektrárnu technik kompletně zkontroluje, zejména zajistí správné dotažení spojů v elektroinstalaci a správnou funkčnost ověří termokamerou. Pokud je potřeba, rovněž aktualizuje firmware na nejnovější verzi.

Pokud tyto kontroly nezanedbáte, elektrárna Vám bude sloužit dlouhá léta.